CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Předmětem statistického zjišťování je sledování činnosti kulturních domů, městských kulturních středisek apod. na území České republiky

Statistický výkaz Kult (MK) 22-01

Pro rok 2017

Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti (PDF)
Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

PhDr. Marie Gonzálezová
tel: 221 507 931
email: gonzalezova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS