Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Dechová hudba

Kontakt: Václav Hlaváček • telefon: 221 507 962 • mobil: 778 702 489
e-mail: hlavacek@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Dechová hudba

 


 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS