CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

VÝSTAVNÍ ČINNOST

Předmětem statistického zjišťování jsou výstavní síně, galerie nebo jiné prostory určené k vystavování děl výtvarného umění a architektury. Jedná se o zařízení, která nevlastní sbírkové předměty.

Statistický výkaz Kult (MK) 19-01

Pro rok 2017

Výkaz o výstavní činnosti v oblasti prof. výt. umění a architektury (PDF)
Výkaz o výstavní činnosti v oblasti prof. výt. umění a architektury (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o výstavní činnosti

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Jana Razáková
tel: 221 507 917 
email: razakova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS