CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

VYDAVATELÉ

Předmětem statistického zjišťování jsou vydavatelé, jejichž hlavní činností je vydávání neperiodických publikací a periodického tisku, dále zvukových dokumentů, zvukově-obrazových, elektronických aj.

Statistický výkaz Kult (MK) 18-01

Pro rok 2017

Roční výkaz o vydavateli (PDF)
Roční výkaz o vydavateli (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o vydavateli

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Ing. Ivana Platilová
tel: 221 507 918
email: platilova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS