CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

VEŘEJNÁ SPRÁVA A STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

Předmětem statistického zjišťování jsou výkony orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkající se státní památkové péče.

Statistický výkaz Kult (MK) 24-01

Pro rok 2017

Výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče (PDF)
Výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkající se státní památkové péče

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Ing. Ivana Platilová
tel: 221 507 918
email: platilova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS