CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

HUDEBNÍ TĚLESA

Předmětem statistického zjišťování jsou hudební tělesa.

Statistický výkaz Kult (MK) 25-01 (dříve 02-01)

Pro rok 2017

Roční výkaz o hudebních tělesech (PDF)
Roční výkaz o hudebních tělesech (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o hudebních tělesech

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Jana Razáková
tel: 221 507 917 
email: razakova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS