STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Publikace a periodika NIPOS

KORMIDLO – bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 31. 5. 2019

Upozorňujeme na tyto publikace NIPOS-ARTAMA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 26. 2. 2016

literatura o dramatické výchově – internetový obchod

odkaz na internetový obchod

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 7. 2017

Marek Dias: Keramika ve škole

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 10. 2012

Upozorňujeme na publikace NIPOS-ARTAMA

Publikace NIPOS-ARTAMA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 1. 2016
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS