STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Informace

Skladatelská soutěž Opus ignotum

Autor: NIPOS, publikováno: 17. 8. 2018

Celostátní sympozium, Kutná Hora 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 1. 2019

Šrámkova Sobotka

Autor: lubinova, publikováno: 7. 9. 2017

Jiráskův Hronov 2016 v médiích

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 18. 6. 2019

Mezinárodní konference symfonických dechových orchestrů

Autor: tbasus, publikováno: 6. 12. 2016

Svitavy v květnu městem fotografie

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 3. 5. 2016

Skladatelská soutěž Opus ignotum

Autor: kacafirkova, publikováno: 5. 1. 2018

Pořadatelé Jiráskova Hronova hledají řešení

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 18. 6. 2019

Čeští loutkáři zahrají v Norsku

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 15. 10. 2015

Národní soutěž amatérské fotografie České republiky

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 4. 9. 2015

Zahájení festivalu Jiráskův Hronov 2015

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 18. 6. 2019

Jubilejní 85. Jiráskův Hronov 2015 nabídne to nejlepší z amatérského divadla

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 18. 6. 2019

Festivaly a přehlídky 2017

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 20. 12. 2016

Cena festivalu Jiráskův Hronov 2015 – statut

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 18. 6. 2019

Rozhodnutí programové rady Jiráskova Hronova 2014

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 18. 6. 2019

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů Jihlava

Informace o Celostátní přehlídce dětských folklorních souborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

Nabídka loutkářských workshopů

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Klub sbormistrů

Obecné informace

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 5. 12. 2018

Festivalový výbor Jiráskova Hronova 2013

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 18. 6. 2019

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 1. 2016

Wolkrův Prostějov

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 9. 2017

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI FESTIVALU NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

JUNIOR SČF

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

OTEVŘENO KOLÍN

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 12. 2012

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE ORGANIZOVANÉ NIPOS-ARTAMA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 13. 2. 2019

Dětská scéna

Autor: NIPOS, publikováno: 7. 4. 2014

Popelka Rakovník

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 10. 2012

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 2. 2019

KUTNÁ HORA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 12. 2011

Tanec, tanec…

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 9. 2012

Národní festival NKST

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2011

Celo­státní pře­hlídka ama­tér­ského čino­her­ního a hudeb­ního diva­dla

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 4. 2018

Národní pře­hlídka seni­or­ského diva­dla

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 6. 2018

Mezinárodní festival poezie 2017

Autor: NIPOS, publikováno: 7. 9. 2017

Mladá scéna

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 1. 2015

Šrámkův Písek

Autor: Alena Crhová, publikováno: 28. 5. 2017

O přehlídce

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 1. 2019

ČESKÝ VIDEOSALON

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 9. 2012

S.M.A.D.

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 2. 2011

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 12. 2016

Další ročník soutěže Zlatá křídlovka bude v roce 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 2. 2015

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 12. 2018

Festival sborového umění Jihlava (FSU)

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 10. 2012

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

Tvůrčí taneční dílna

Celo­státní pře­hlídka cho­re­o­gra­fií folklorních souborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 11. 2018

Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové

Informace o Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

ŠKOLA FOLKLORNÍCH TRADIC

Informace o ŠFT 2010-2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 9. 2012

Publikace NIPOS

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 9. 2009

Pořadí souborů a inscenací pro zařazení do programu
79. Jiráskova Hronova 2009

Pořadí souborů a inscenací pro zařazení do programu 79. Jiráskova Hronova 2009 z výsledku jednání 1. programové rady JH dne 22. 6. 2009 (bude doplněno na základě výsledků Loutkářské Chrudimi).

Autor: NIPOS, publikováno: 18. 6. 2019

Dramatická výchova ve škole

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 10. 5. 2011

Nahlížení 2009

Informace o celostátní dílně s přihláškou pro středoškolské a jiné mladé divadelní soubory.

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 9. 9. 2009

10. Mistrovství Evropy dechových hudeb české a moravské dechovky

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 2. 4. 2009

Porta Musicae

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 30. 7. 2018

Jiráskův Hronov 2009

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 18. 6. 2019

Dramatická výchova pro současnou školu

Základní třísemestrální kurzy pro učitele dramatické výchovy

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 3. 5. 2019
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS