CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

FESTIVALY
DIVADELNÍ, FILMOVÉ, HUDEBNÍ A TANEČNÍ

Předmětem statistického zjišťování jsou festivaly pořádané v České republice rozdělené podle charakteru (např. mezinárodní, celostátní, regionální) a podle převažujícího žánru (např. divadelních (činohra), filmových (film hraný), hudebních (komorní a symfonická hudba) a tanečních (balet)).

Statistický výkaz Kult (MK) 23-01

Pro rok 2017

Výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech (PDF)
Výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o divadelních,  filmových, hudebních a tanečních festivalech

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Mgr. Aglaja Peroutková
tel: 221 507 922 
email: peroutkova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS