CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

PERIODICKÝ TISK

Předmětem statistického zjišťování jsou všechny periodicky tištěné publikace, které jsou vydávány a registrovány v České republice dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a jsou dostupné veřejnosti. Pod pojmem periodický tisk rozumíme noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. Údaje jsou přebírány od Národní knihovny ČR, která je vykazuje na základě povinných výtisků zaslaných jí vydavateli.

Statistický výkaz Kult (MK) 05-01

Pro rok 2017

Roční výkaz o periodickém tisku (PDF)
Roční výkaz o periodickém tisku (DOC)

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Ing. Ivana Platilová
tel: 221 507 918
email: platilova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS