CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

NEPERIODICKÉ PUBLIKACE

Předmětem statistického zjišťování jsou tištěné neperiodické publikace dle zákona č. 37/1995 Sb., které byly vydány v České republice a jsou dostupné veřejnosti. Rozumíme tím rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl, které jsou vydávány jednorázově, popř. nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek. Údaje jsou přebírány od Národní knihovny ČR, která je vykazuje na základě povinných výtisků zaslaných jí vydavateli.

Statistický výkaz Kult (MK) 15-01

Pro rok 2017

Roční výkaz o neperiodickém tisku (PDF)
Roční výkaz o neperiodickém tisku (DOC)

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Ing. Ivana Platilová
tel: 221 507 918
email: platilova@nipos-mk.cz

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS